Selasa, 24 Ogos 2010

Kepentingan dalam pengurusan Etika

Terdapat empat kepentingan beretika iaitu sebagai fitrah manusia,etika keamanan,etika sebagai lambang status manusia dan etika demi survival tamadun manusia.

Fitrah

Asal kejadian manusia adalah bersih dan murni yang digarapkan dengan akal dan hati sebagai penyuluh jiwa manusia dalam menentukan tingkah laku yang baik ataupun buruk berdasarkan suruhan dan larangan yang diasaskan dalam agama.Sebagaimana Nabi Muhammad s.w.a bersabda:

Setiap bayi dilahirkan dalam fitrah.Ini bermaksud manusia dilahirkan dalam watak yang murni dan tidak berdosa.Ibu bapalah yang membesarkannya sebagai orang Islam ataupun kristian.Keyakinan ibu bapa serta cara mereka berfikir mempengaruhi fikiran si anak yang mudah dipengaruhi.

Keamanan

Keamanan dapat diwujudkan dengan adanya nilai-nilai murni yang terdapat dalam diri.Dengan adanya nilai murni ini masyarakat yang berpegang pada agama itu sebagai panduan dan dasar ikutannya.Manakala masyarakat yang tidak beragama menjadikan akal rasional sebagai panduannya.Apabila nilai agama tidak diikuti maka orang itu akan melakukan perbuatan yang dilarang daripada segi agama dan inilah yang menyebabkan berlakunya masalah sosial yang semakin berleluasa pada zaman ini.

Status manusia

Etika adalah sebahagian daripada cara manusia berurusan dalam kehidupan seharian,maka ia penting pada individu,keluarga,organisasi dan masyarakat serta ia dapat dilihat dalam konteks sejagat yang memberi kepentingan kepada manusia selurunya.

Etika bagi individu,ia perlu mendapat kebaikan fizikal dan ketenangan jiwa dan perasaan serta sihat sejahtera yang membolehkan beliau menjaga dirinya dengan sempurna.Individu yang beretika dapat memelihara dirinya dengan sifat-sifat terpuji dan dipandang dalam masyarakat sebagai orang yang berbudi tinggi.

Bagi etika dalam sesebuah keluarga,setiap ahli keluarga perlu berbuat baik dan menghormati ahli yang lain serta perhubungan dan pergaulan perlu dijaga.Setiap ahli perlu tahu tanggungjawab masing-masing dan menghormati antara satu sama lain serta sekali gus dapat mewujudkan keharmonian dan menjamin keutuhan keluarga.

Etika dalam organisasi sama seperti etika keluarga.Dengan adanya hormat-menghormati,tahu tanggungjawab dan prihatin pada kebajikan masing-masing,maka sesebuah organisasi menjadi kuat serta kukuh.Dengan adanya semua ini,ia dapat meningkatkan lagi produktiviti,kredibiliti dan reputasi sesebuah organisasi,Selain itu,dalam etika masyarakat,dengannya adanya kehidupan yang aman tenteram,keluarga yang utuh dan organisasi yang stabil maka wujudnya masyarakat yang harmoni.

Survival tamadun dunia

Manusia sebaik-baiknya bantu-membantu sesama sendiri dalam mengejar kemajuan dan sebarang perselisihan faham dibawa ke meja perundingan penyelesaian dengan menggunakan senjata canggih mengakibatkan kemusnahan yang teruk pada yang menyerang ataupun di serang.Seperti yang berlaku di Iraq,ramai kaum islam terkorban akibat perbuatan manusia yang hanya mementingkan diri sendiri serta hanya menunjukan dialah yang berkuasa di dunia ini.Mereka hanya menyerang Iraq disebabkan minyak mentah.Apa yang kita tahu,Iraq adalah negara yang mempunyai minyak yang banyak serta pengeluar minyak yang terbesar.Inilah sifat manusia pada zaman ini yang hanya mementingkan keperluan sendiri dengan sanggup membunuh orang lain dan tidak berperikemanusian pada manusia yang lain.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan