Isnin, 16 Ogos 2010

Konsep-konsep Pengurusan Etika

Konsep Etika

Etika bermaksud ukuran dan piawaian yang digunakan bagi membezakan kelakuan individu sama ada baik ataupun buruk,menyenangkan ataupun tidak menyenangkan.Perkataan etika berasal daripada perkataan Greek iaitu ethos yang membawa maksud perangai,cara hidup ataupun adat resam.Oleh itu,etika boleh ditakrifkan sebagai kajian sains berkenaan kelakuan manusia dalam masyarakat.Ia adalah bidang pentafsiran tingkah laku manusia sebagai benar ataupun salah,baik ataupun buruk dan patut ataupun sengaja.kayu ukur yang digunakan oleh pengkaji adalah set peraturan tingkah laku,undang-undang ataupun kod etika yang digubal bersama oleh ahli-ahli masyarakat itu.Tujuan utama garis panduan tingkah laku ini adalah mengawal,menjamin dan melindungi segala tingkah laku yang bermoral.Tindakan manusia dapat dilihat secara tindakan yang sengaja iaitu tindakan yang dilakukan dengan niat ataupun tujuan yang tersirat.Tindakan tidak sengaja pula adalah tindakan yang dilakukan tanpa disedari ataupun dikawal oleh psikomotor.Contohnnya orang yang sentiasa mengelip-ngelipkan matanya.Dalam bidang tingkah laku pula,orang itu boleh bertindak secara khayalan mental ataupun separuh kesedaran.Ini termasuk motif,kebangkitan nafsu dan niatnya.Tindakan luaran pula termasuk gerak geri fizikal badan dan perwatakannya.Tingkah laku yang dikaji termasuk tingkah laku individu dan pengaruhnya dalam masyarakat.


Konsep Moral

Moral dapat ditakrifkan sebagai tingkah laku ataupun amalan yang sejajar dengan tatasusila dan undang-undang masyarakat.Tatasusila dan undang-undang masyarakat Malaysia merangkumi segala nilai murni seperti adil,baik hati,berdikari,berhemah tinggi,hormat-menghormati,sayang-menyayangi,kebebasan,keberanian,kebersihan fizikal dan mental,kejujuran,kerajinan bekerjasama,kesedarhanaan,kesyukuran,berfikiran secara rasional dan memupuk semangat kemasyarakatan.Amalan ataupun tindakan yang dikatakan bermoral pula boleh dilihat daripada segi tindakan balas atau reaksi individu pada situasi-situasi berikut:

1. Pengawalan diri pada keinginan nafsu ataupun dapat menahankan diri daripada
melakukan tingkah laku yang dianggap salah.

2. Kawalan ke atas keperluan fizikal yang berdasarkan peraturan-peraturan
masyarakat yang diterima secara rasional.

3. Bertindak secara rasional pada keputusan moral yang melibatkan pentafsiran
berkenaan tindakan yang dikatan betul.Pentafsiran ini dilakukan dengan adanya
maklumat ataupun pengetahuan yang mencukupi dan dihuraikan dengan pemikiran
secara objektif ataupun kritik.

4. Sentiasa menjaga dan bertindak dalam keadaan yang berdisiplin serta
menghayati standard hidup yang dicapai oleh sosioekonomi masyarakat.


Konsep Akhlak

Etika daripada perspektif Islam dikenali sebagai akhlak,berasal daripada perkataan Arab,jamak kepada perkataan khuluq.Pengertian akhlak menurut bahasa bermaksud tabiat,adat maruah,sifat semula jadi dan gambaran batin individu,Berdasarkan definisi itu,Dr.Miqdad Yaljin merumuskan akhlak kepada tiga aspek:

1. Sifat semula jadi yang dimiliki secara fitrah.

2. Sifat yang dimiliki melalui latihan yang akhirnya diterima sebagai adat
ataupun tabiat.

3.Akhlak melitupi dua dimensi,batin iaitu kejiwaan dan zahir iaitu kelakuan.

Daripada segi istilah,akhlak bermaksud keadaan jiwa yang menerbitkan tingkah laku dan perbuatan manusia.Menurut Ibnu Miskawaih,akhlak adalah keadaan jiwa yang menggerakakan manusia melakukan perbuatan tanpa pertimbangkan fikiran.Ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

1. Secara natural atau tabii seperti perasaan cepat marah.

2. Melalui latihan dan kebiasaan yang melalui dua peringkat iaitu:
*Peringkat pertimbangan dan pemikiran yang teliti.
*Peringkat mempraktikan sesuatu kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dalam
amalan hidup.

Begitu juga al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang membentuk perbuatan dengan mudah dan tidak memerlukan pertimbangan fikiran terlebih dahulu.Ringkasanya,perkataan akhlak mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Aspek batin ataupun keadaan jiwa sebagai tenaga penggerak ke arah
pembentukan tingkah laku.

2. Aspek luaran yang melibatkan tingkah laku yang dilakukan bukan kerana
tekanan emosi ataupun desakan-desakan luar seperti paksaan.

3. Perbuatan yang dikehendaki menjadi tabiat perlu diamalkan secara berterusan
supaya ia menjadi sebati dalam kehidupan.

1 ulasan:

  1. SAYA MOHON IZIN JADIKAN TULISAN TUAN SEBAGAI RUJUKAN DALAM SAYA MENYIAPKAN TUGASAN. TERIMA KASIH

    BalasPadam